Digitala skolyftet del 3 och 4

Har surfat runt på flera olika bloggar inom det digitalaskolyftet, roligt och inspirerande med många hängivna pedagoger. Jag har kommenterat lite på en del av det jag läst.

Har funderat lite på upppgift 4, min första tanke är att jag vill arbeta med matte, hur hittar vi ytor, digitala,  för elevsamarbete, där de kan ge varandra feedback på sitt arbete och få feedback av mig och sedan kunna arbeta vidare och förbättra. Fungerar det på Google drive?

Hur kan jag utveckla fler öppna uppgifter med verklighetsanknytning som utmanar eleverna och skapar diskussioner, finns det någon mer som är intresserad av detta och vill hitta ett samarbete runt det?

Annonser

Digitala skollyftet #mina mål

Jag ser digitala verktyg som ett sätt att utveckla, förändra och fördjupa undervisningen. Jag vill kunna bidra till skolans utveckling och vara en del i att tänka nytt för att förbättra för elever och lärare

Uppgift två i det digitala skollyftet var att sätta mål för vad jag vill utveckla. Jag funderar nu en hel del på feedback och feedforward till eleverna, hur ska jag hitta vägar för att få dem att förstå hur de ska utveckla sina uppgifter och ta med sig kunskaperna för att ta nästa steg i utvecklingen av sina kunskaper. Vi i mitt arbetslag har testat att arbeta lite med bloggar och där kunna ge kontinuerlig feedback och respons till eleverna.

Mål 1 Att upptäcka och pröva fler verktyg för enkel och tydlig feedback och feedforward, från mig till eleverna och feedback mellan eleverna

Mål 2 hitta, få tips om och våga testa fler digitalaverktyg som passar för undervisningen

Mål 3 genom digitala verktyg för bredda och fördjupa undervisningen i matematik, hur kan jag nå fler elever och stärka förståelse och kunskaper

Digitalaskolyftet del 1

Först uppgiften på det digitalaskollyftet är att presentera mig själv.

Sara Andersson jobbar i Norrköping är från och bor i Kolmården ett par mil norr om Norrköping. Jag jobbar på en 7-9 skola där vi haft 1-1 sedan starten på läsåret 12/13. Jag är med i en grupp som vi kallar för TänkOmare, vi jobbar för att förändra och förbättra undervisningen med stöd av digitalaverktyg. Jag undervisar i ämnena Ma/No/Tk i år 8 detta läsår. Jag gillar utmaningar och att utmana mig själv.

Att arbeta med digitalaverktyg i skolan är viktigt för mig för att hitta nya vägar till elevers lärande,  med förhoppningen att nå fram till fler elever och kunna förbereda dem för framtiden på ett bättre sätt. Jag hoppas det digitala skollyftet ska vidga mina kunskaper och ge mig inspiration och utveckling till min undervisning

Jag har bloggat privat i några år och om skolrelaterade frågor sen i våras

Min skolblogg

twitter: @solskenslady…..